Wstęp

Fundacja Wolskart dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników serwisu internetowego Fundacji, w tym osób korzystających ze Sklepu Internetowego. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Fundacja zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodne z tymi celami; adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Wolskart z siedzibą przy ul. Juliana Fałata 115/8, 87-110 Toruń. Wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS: 0001061259).

Jak można skontaktować się z Administratorem danych osobowych?

a. W formie tradycyjnej wysyłając list przy użyciu operatora pocztowego bądź kuriera na
adres: ul. Juliana Fałata 115/8, 87-110 Toruń. Z dopiskiem “RODO”
b. Drogą elektroniczną poprzez e‑mail: fundacjawolskart@gmail.com

Jak przetwarzamy dane osobowe?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe w trzech podstawowych celach:

 1. Przesłać Tobie newsletter z informacjami o Kompasie dla Kobiet
 2. Zakupów w naszym Sklepie na stronie fundacjawolskart.pl/sklep by umożliwić przesłanie Tobie kupionych magazynów i innych produktów.
 3. Wysyłania kwartalnika “Kompas dla kobiet” opłaconych na stronie https://buycoffee.to/kompasdlakobiet

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL, oraz e‑mail, numer telefonu. Te dane pomogą nam dostarczyć Tobie zamówiony produkt, zrealizować płatność za niego czy dostarczyć nowych Informacji.

Okres przetwarzania

Twoje dane zostaną usunięte z naszej bazy po 5 latach od końca roku, w którym dokonano transakcji.

Podstawa prawna

Czas przechowywania danych wynika z art. 6 ust 1 lit. b i c RODO oraz przepisy ustawy o rachunkowości.

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 1. Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę.

 1. Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

 1. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską oraz obsługujące system płatności internetowej

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich, jak również podmiotów obsługujących system płatności elektronicznych.

NEWSLETTER

Cel przetwarzania

Po zapisaniu się do newslettera “Kompasu dla kobiet” otrzymasz e-maila raz w tygodniu. Newsletter zawierać będzie informację związane z działalnością kwartalnika “Kompas dla kobiet”, mogą pojawić się informacje o działalności Fundacji Wolskart.

Okres przetwarzania

Twój adres mailowy wykorzystujemy na nasze potrzeby tak długo jak nam na to pozwolisz. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera, wysyłając maila na adres fundacjawolskart@gmail.com lub czesc@kompasdlakobiet.pl. Możesz także wypisać się z bazy m opcję “wypisu” zawartego w każdym newsletterze.

Podstawaprawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 1. Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę.

 1. Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

ZAPYTANIA PRZEZ STRONĘ

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi dokonanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przez nas usuwane po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a w przypadku braku dalszego kontaktu z Twojej Strony, w związku z udzieloną odpowiedzią, po okresie 2 tygodni od udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytanie.

Podstawa prawna

Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 1. Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę.

 1. Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

ZDJĘCIA ORAZ ZNAKI TOWAROWE WYSYŁANE PRZEZ FANPAGE W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Cel przetwarzania

Publikujemy zdjęcia oraz znaki towarowe dobrowolnie wysłane przez użytkowników za pośrednictwem portali społecznościowych na stronie internetowej Kompasu dla kobiet oraz na grupach dyskusyjnych bądź fanpage’ach Kompasu dla Kobiet w mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie udostępniamy tych zdjęć żadnemu innemu podmiotowi.

Okres przetwarzania

Tak długo, jak długo będziesz nam na to pozwalać. Możesz wycofać swoją zgodę na publikowanie Twojego wizerunku, bądź twoich twórczości, zdjęcia te zostaną usunięte.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie darowizny oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych darowizn. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej darowizny, a także przez okres przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 1. Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

2. Dostawcy serwisów płatności

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.

 1. Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.

 1. Podmioty świadczące obsługę rachunkową

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

 1. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

WOLONTARIAT

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania porozumienia o świadczenia wolontariackie.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie chęci zostania naszym wolontariuszem.

Podstawa prawna

Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 1. Podmioty świadczące obsługę rachunkową

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

 1. Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

 1. Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z naszymi kontrahentami.
 2. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

KANDYDACI DO PRACY

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), nr telefonu oraz Twojego wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 1. Pracownicy Fundacji zaangażowani w prowadzenie rekrutacji

Analiza przesłanych do Fundacji cv odbywa się wewnątrz Fundacji. Nie udostępniamy dokumentów żadnemu zewnętrznemu podmiotowi.

 1. Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę w celu, m.in. poszukiwania ofert pracy.

 1. Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

Jakie gromadzone są kategorie danych osobowych?

Poniższa tabela przedstawia jakie mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych przez Administratora danych osobowych:

Cel przechowywania danych osobowychKategorie danych osobowych
Rejestracja indywidualnego Konta w SerwisieImię, nazwisko, adres e‑mail, adres zamieszkania, nr telefonu
Wykonanie Umowy Sprzedaży w przypadku zakupu produktu/ów w sklepie internetowym SerwisuImię, nazwisko, adres e‑mail, adres zamieszkania, adres do wysyłki, nr telefonu
Wykonania usługi NewsletterAdres e‑mail, imię
Odpowiedzi na zadane pytanie przez Formularz kontaktowyImię, nazwisko, adres e‑mail, firma/organizacja, nr telefonu
Zawarcia i wykonania porozumienia o świadczenia wolontariatuImię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, numer pesel
Prowadzenie procesu rekrutacji do pracy w FundacjiDane zgodne z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wysłane przez aplikującego do pracy
Publikacja zdjęć wysyłanych przez Fanpage Fundacji w portalach społecznościowychImię, nazwisko, adres e‑mail, wizerunek
Wykonanie Umowy Darowizny w przypadku przekazania Darowizny na rzecz FundacjiImię, nazwisko, adres e‑mail

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

Gdy dane użytkownika przekazywane są odbiorcom danych, aby zrealizować usługę czy dostarczyć produkt lub w innych celach, do których zostało udzielone przez użytkownika upoważnienie, używa się takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają absolutny rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych.

Twoje dane nie są przez nas przekazywane do innych państw ani organizacji międzynarodowych.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia w każdym czasie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skutek oświadczenia o cofnięciu zgody wywołuje się dopiero z chwilą, w której, oświadczenie to dotarło do Administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na przetwarzane dane osobowe sprzed cofniętej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wywołuje żadnych ujemnych konsekwencji wobec osoby, która te dane cofnęła, jednakże może mieć wpływ na dalsze świadczenie przez Fundację tych funkcjonalności oraz usług, których od wyrażonej zgody były zależne.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z wykorzystaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją – wobec przetwarzania waszych danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator danych osobowych nie będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych interesów, praw i wolności wobec osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie waszych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, to macie prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania waszych danych do celów marketingu bezpośredniego, Administrator danych osobowych nie będzie już przetwarzać tych danych do takich celów.

Podstawa prawna: Artykuł 21 RODO

 1. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia waszych danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: Artykuł 17 RODO

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora danych osobowych, aby ograniczył przetwarzanie waszych danych osobowych. Do czasu rozpatrzenia uniemożliwimy korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też wysłać żadnych komunikatów.

Podstawa prawna: Artykuł 18 RODO

 1. Prawo do dostępu do danych osobowych

Mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora danych osobowych potwierdzenia, czy przetwarzane są wasze dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, posiadacie uprawnienie do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych

Macie Państwo prawo do żądania od Administratora danych osobowych do niezwłocznego sprostowania waszych danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, macie prawo żądania, aby Administrator uzupełnił wasze niekompletne dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 1. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Posiadacie Państwo prawo do tego, aby Administrator danych osobowych przekazał wam wasze dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a aby móc przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi danych osobowych.

Macie również możliwość skorzystać z uprawnienia, aby wasze dane osobowe zostały przesłane przez Administratora danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego na działania Administratora, jeżeli uważacie, że naruszył w jakikolwiek sposób przysługujące wam prawa na mocy krajowej ustawy o ochronie danych osobowych lub rozporządzenia RODO.

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym, którego kompetencje określa RODO oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa,

tel. 22 531–03-00, adres e‑mail: kancelaria@uodo.gov.pl) Stan na dzień : 02.08.2022 r. Podstawa prawna: Artykuł 77 RODO

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe które Państwo dostarczają Administratorowi nie jest obowiązkowe, lecz mogą być konieczne do realizacji poszczególnych czynność.

Polityka cookies

Strona Fundacji oraz Kompasu dla kobiet używa technologii, takich jak pliki cookies, w celach statystycznych, analizy i badania ruchu na stronie, zindywidualizowania treści oraz zapewnienia narzędzi sieci społecznościowych. W tym przypadku możesz podlegać profilowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.

Terminem „cookie” określamy technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzasz stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Używamy także technologii takich jak znaczniki pikselowe i pakiety oprogramowania osadzone na naszej Stronie.

Istnieją różne rodzaje plików cookie, np.:

Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Twojego urządzenia, gdy znów odwiedzisz Stronę.

Poniżej znajdziesz informację których plików cookie używamy i jaki jest cel ich stosowania.

Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie

materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą nam także do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

Google Analytics oraz pliki cookie

Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy Strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia Strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl . Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Piksel Facebook

Na Stronie stosujemy piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Przy jego pomocy uzyskujemy możliwość śledzenia poczynań osób odwiedzających stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie kliknięciu na reklamę Facebooka. Dzięki temu możemy określić skuteczność ogłoszeń reklamowych dla celów statystyki i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy, że nie widzimy danych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Cię zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może te dane połączyć z Twoim kontem na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Wtyczki społecznościowe

Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Kiedy odwiedzasz stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedziłeś konkretną stronę.

Jeżeli jesteś zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli korzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Możesz w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Twojej prywatności.

Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na Strony konkretnych usługodawców.

Zmiany w polityce prywatności

Fundacja zastrzega sobie, że może zmian w Polityce Prywatności. Informacje o zmianach zamieszczane będą przez Fundację w przeznaczonym do tego miejscu na stronie Serwisu. Informacje o istotnych zmianach, mogą być również wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane adresy, do zarejestrowanych Użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2023